Nguyễn Thị Chiến

Nguyễn Thị Chiến

  • Năm sinh:1975
  • Quê quán:Ninh Bình
  • Kinh nghiệm:Giúp việc nhà và chăm bé kinh nghiệm
  • Mức lương hiện tại:6.500.000
  • Mức lương mong muốn:7.000.000
  • Mong muốn:Giúp việc nhà, chăm bé
  • Đánh giá:
Tư vấn ngay