Phạm Thị Mạnh

Phạm Thị Mạnh

  • Năm sinh:1970
  • Quê quán:Bến Tre
  • Kinh nghiệm:Giúp việc nhà, chăm bé và người già kinh nghiệm trên 10 năm
  • Mức lương hiện tại:6.500.000
  • Mức lương mong muốn:7.000.000
  • Mong muốn:Giúp việc nhà, chăm bé
  • Đánh giá:
Tư vấn ngay